A | A | A

Ketenpartners

Ketenpartners / doorverwijzende instanties
Ergon kent verschillende ketenpartners in de regio. Dit zijn verwijzende en begeleidende partners van Ergon bestaande uit intermediairs en belangenorganisaties. Deze ketenpartners voor Ergon zijn onder andere:

- UWV WERKbedrijf (Werkplein Mercado)
- Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
- MEE
- Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE)
- Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE)
- Dienst Zorg, Welzijn en Inkomen
- NEOS (instelling voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in Eindhoven)
- Reclassering Nederland
- Leger des Heils
- Novadic-Kentron (netwerk voor verslavingszorg)
- Lumens Groep (levert ondersteunende diensten op het gebied van mensenwerk)
- Sociale zaken in Brabant (Brabants expertisecentrum socialer ondernemen)
- Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven  

Gemeenten
De belangrijkste samenwerkingspartners van Ergon zijn onze deelnemende gemeenten. Dit zijn de vijf gemeenten waar Ergon een samenwerkingsverband mee heeft voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Dit zijn de gemeenten:

-  Eindhoven
-  Heeze-Leende
-  Valkenswaard
-  Veldhoven
-  Waalre

Daarnaast heeft Ergon een inkooprelatie met de gemeente Geldrop-Mierlo.

Europees Sociaal Fonds
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is opgericht om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. esf_logo_kleinst.jpgErgon zet de subsidie in voor de ontwikkeling van haar medewerkers door middel van BBL-opleidingen van niveau 1 t/m 4.

    

Folders
Folder imMENS samen werkend aan ontwikkeling


 terug

Deel op sociale media
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?