A | A | A

Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

De Wsw is een voorziening voor mensen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening
Sinds 1969 biedt de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) mensen de mogelijkheid om onder aangepaste omstandigheden werk te altverrichten. Op 1 januari 1998 is de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (nWsw) van kracht geworden. Aangepaste arbeid kan in het kader van de Wsw op drie manieren worden gerealiseerd:

  • Beschutte arbeid (binnen of buiten) in dienst bij een SW-bedrijf
  • Detachering vanuit een SW-bedrijf bij een reguliere werkgever, individueel of in groepsverband
  • Begeleid Werken in dienst van een reguliere werkgever (CAO van betreffende werkgever)

altDe indicatiestelling voor de Wsw wordt sinds 1 januari 2005 uitgevoerd door UWV WERKbedrijf (voorheen CWI). UWV WERKbedrijf beslist over het wel of niet behoren tot de doelgroep van de Wsw, de arbeidshandicapcategorie (matig of ernstig) en de geldigheidsduur van de indicatie. 
  
Een aanzienlijke groep mensen maakt gebruik van de Wsw. De meeste mensen zijn werkzaam binnen een SW-bedrijf. De dagelijkse uitvoering van de Wsw is in handen van 88 SW-bedrijven, waarvan Ergon er één is. In 1999 waren ruim 90.000 personen werkzaam in de Wsw en eind 2011 waren dat er 102.026. In 1999 stonden ruim 8.000 mensen op de wachtlijst. Eind 2002 is dat afgenomen tot ongeveer 5.800, waarna er een toename heeft plaatsgevonden tot 21.162 personen eind 2011. Het aantal mensen dat eind 2011 op een begeleid werkenplaats werkte, was 6.190. (bron: http://www.rvbh.nl/wsw/de_wsw.html)


 terug 

Deel op sociale media
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?