A | A | A

Ontwikkeling

201903448LR websiteVan sociale werkplaats naar productiebedrijf
Ergon heeft de nodige veranderingen en reorganisaties doorgemaakt. De focus van Ergon is hierbij een aantal keer verlegd. Ergon is meer dan 40 jaar geleden begonnen als een sociale werkplaats, met de zorg voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als kerntaak. De eerste tien jaar vonden veranderingen op gebied van huisvesting, personele groei en inrichting van de verschillende werkverbanden (businessunits) plaats.

Na deze eerste tien jaar stabiliseerdie de organisatie zich. De jaren daarna werd vooral aandacht besteed aan het verkrijgen van een goed evenwicht tussen het sociaal en economisch functioneren van de organisatie. Halverwege de jaren 80 is het accent meer komen te liggen op het economisch functioneren. Groeien en winst maken werden de belangrijkste doelen. Ergon was een 'gewoon' bedrijf, als alle andere. In deze periode is ook het systeem van budgetfinanciering in werking getreden.

Focus op arbeidsontwikkeling
In 1998 werd de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening ingevoerd. Dat had tot gevolg dat er vanaf eind 2002 wordt gewerkt om Ergon te veranderen van een bedrijf gericht op het leveren en produceren van diensten en producten, naar een bedrijf gericht op arbeidsontwikkeling.

Het primaire doel is het ontwikkelen en vermaatschappelijken van onze medewerkers. Geld en winst zijn nu een noodzakelijk middel om dit doel te kunnen realiseren. Focus is maatschappelijke participatie door arbeidsontwikkeling van mensen. Sinds 1 januari 2005 is Ergon gereorganiseerd, en is de hele organisatiestructuur aanzienlijk gewijzigd.

Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening
2017031331 websiteSinds 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening opnieuw aangepast. De belangrijkste verandering is dat de door het Rijk uitgegeven subsidies niet meer rechtstreeks bij Ergon terechtkomen, maar bij de gemeenten. De gemeenten hebben de vrijheid om te beslissen aan welke SW-bedrijf zij het geld besteden. Daarnaast krijgt ook de SW-medewerker meer keuzevrijheid, omdat deze uit meerdere werkgevers (SW-bedrijven) kan kiezen.  


 terug

Deel op sociale media
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?