A | A | A

Sociaal akkoord

Extra banen voor mensen met een beperking
Het kabinet heeft in het sociaal akkoord met de werkgevers afgesproken dat zij zorgen voor extra banen voor mensen met een beperking. Vanaf 2026 moeten er 100.000 werkplekken zijn bijgekomen. Ook is afgesproken dat de overheid als werkgever 25.000 mensen extra aan het werk helpt.

Afspraken voor 2014
Vanaf 2014 moeten 5.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan geholpen zijn. En in 2015 nog eens 5.000 mensen. Dat is afgesproken in het Begrotingsakkoord van oktober 2013. Worden de jaarlijkse aantallen niet gehaald? Dan wordt de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ geactiveerd. Dan moet een bepaald percentage van uw personeel bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. De eerste meting gebeurt eind 2015.

Quotumregeling
Het voorstel voor de quotumregeling is onderdeel van het sociaal akkoord. De Eerste Kamer moet de 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten' nog bespreken. Het streven is dat de wet voor 1 april 2015 wordt behandeld.

Bedrijfsleven moet mensen met een arbeidsbeperking aan baan helpen (artikel website ministerie)

Reactie MKB-Nederland op begrotingsakkoord

 terug 

Deel op sociale media
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?