A | A | A

Geen 21000 maar 1500 extra mensen met arbeidsbeperking aan het werk

Overheden en bedrijven wisten in de afgelopen drie jaar slechts 1500 extra arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen, zegt Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, de vereniging voor sociale werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Dat staat haaks op het gejubel van staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken die vorige week claimde dat er ruim 21.000 banen gecreëerd waren voor deze doelgroep. Daarmee zou het doel van 9000 banen in 2016 ruimschoots zijn overtroffen.

Bijna 60 procent van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen betaald werk.

Centraal Bureau voor de Statistiek

foto MAC J. Klijnsma

© anp. Jette Klijnsma (links) in de keuken bij McDonalds met werknemer Pamela, die voor 80 procent doof is.

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vanochtend met minder rooskleurige cijfers: bijna 60 procent van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen betaald werk. Wat die cijfers laten zien, is dat het nog slecht gesteld is met de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking, zegt De Haan. En dan heeft het CBS de term 'arbeidsbeperking' veel ruimer geïnterpreteerd dan de staatssecretaris. Onder die bijna 60 procent werklozen en onbetaalden vallen ook mensen met astma, mensen die een arm of been missen en chronisch zieken.

De groep waar Klijnsma zich hard voor maakt, heeft dusdanig ernstige fysieke of verstandelijke beperkingen dat geld verdienen moeizaam gaat. Het bij elkaar sprokkelen van het minimumloon is voor hen een grote uitdaging. "Zoom je in op deze groep, dan is de arbeidsdeelname nog lager. Tussen de 25 en 33 procent heeft een baan", legt De Haan uit.

Uren geteld, niet mensen
De inspanningen van de staatssecretaris, bedrijven en overheden hebben daar tot nog toe geen verandering in weten te brengen. Ja, er kwamen de afgelopen drie jaar ruim 21.000 banen. Maar in meer dan de helft van de gevallen gaat het om mensen die al een baan hadden: eerst bij een sociale werkplaats, nu bij een gemeente of een regulier bedrijf. Wat ook meespeelt: Klijnsma telt niet het aantal aan het werk geholpen mensen, maar het aantal gewerkte uren.

Volgens de definitie van het ministerie bedraagt één baan voor iemand met een arbeidsbeperking 25,5 uur per week. Werkt iemand meer, dan worden de extra uren (samen met die van anderen) opgeteld tot een volledige baan. Met als gevolg dat het banenaantal stijgt, terwijl een groot deel van de mensen met een beperking nog steeds aan de zijlijn zit.

Verlaag de kosten en zorg ervoor dat de risico's voor werkgevers verder worden ingeperkt.

Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris

Goed nieuws
Kijken we naar het daadwerkelijke aantal bijgekomen beperkten op de arbeidsmarkt, dan gaat het om minder indrukwekkende getallen. In totaal 1500 stuks, telde Cedris dus. "Van de 14.000 mensen met een beperking die nu aan het werk zijn, komen er ruim 6000 van een sociale werkplaats. Nog eens ruim 6000 banen gingen verloren bij sociale werkplaatsen omdat mensen met pensioen gingen of door ziekte niet meer aan het werk konden. De nettostijging van 1500 laat zien dat we er nog niet zijn."

Maar, benadrukt De Haan, die stijging is goed nieuws. "Dat laat zien dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen." Wakker die bereidheid om mensen met een beperking aan te nemen nog verder aan, is zijn boodschap. "Verlaag de kosten en zorg ervoor dat de risico's voor werkgevers verder worden ingeperkt. Nu moeten ze een deel van de mensen met een beperking die ziek worden nog twee jaar doorbetalen. Of een hoge ontslagvergoeding meegeven. Die zekerheden zijn goed, maar zorgen ervoor dat het voor deze kwetsbare groep lastig is om aan de slag te komen."

 Bron: Trouw dd. 18-07-2016

Deel op sociale media

GEMATCHT

 • Assistent beheerder aan de slag bij Stichting Bomanshof
  9 oktober 2017
 • Horeca PopEi BV verwelkomt hulp bediening
  4 oktober 2017
 • Gastheer Rode Kruis Ehv start bij het Nederlandse Rode Kruis
  1 oktober 2017
 • Hulpmonteur aan de slag bij GME
  18 september 2017
 • Janssen Recycling BV verwelkomt Terreinmedewerker
  4 september 2017
 • Gastvrouw Videolab start bij Park Strijp Beheer
  1 september 2017

    contact overergon jouwbaan

 

CONTACT?
Bel of mail:
040 238 74 21
info@ergon.nu
contactformulier >>